PTTK
Ostatnie zmiany

            Witamy serdecznie wszystkich odwiedzających strony

      Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

                                           w Świętochłowicach


OGŁOSZENIA

Poczynając od 1 czerwca 2020 roku zostają przywrócone dyżury członków Zarządu Oddziału w każdą środę w godzinach 1600 - 1700.

UWAGA:

W związku z remontem pomieszczeń w OSiR Skałka, wszystkie spotkania i dyżury Zarządów Oddziału i Koła Miejskiego PTTK w Świętochłowicach będą się odbywały w Dwóch Wieżach KWK "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16D (za Komendą Miejską Policji).

Godziny dyżurów pozostają bez zmian.


UAKTUALNIONY PLAN IMPREZ TURYSTYCZNYCH I INTEGRACYJNYCH ODDZ. PTTK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W 2020 r. OGŁOSZONO 2020-07-07 »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJE, KRONIKA

Ubezpieczenie członków PTTK na lata 2020-2023 ---> OGŁOSZONO 2020-04-15 »

2020-10-03 IMIELIN, Szlak Hołdunowski, „DZIEĆKOWICE” ---> OGŁOSZONO 2020-09-27 »

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wpłacone pieniądze na odwołane imprezy będą zwrócone po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z osobą, która przyjęła wpłatę i uzgodnieniu szczegółów zwrotu.

2020-08-28 51 Zlot Górski Miejskiego Koła PTTK b. Kop. POLSKA - KARKONOSZE Lubawka ---> ogłoszono 2020-09-10 »