PTTK
Ostatnie zmiany

            Witamy serdecznie wszystkich odwiedzających strony

      Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

                                           w Świętochłowicach
Zarząd Oddziału i Zarząd Koła Miejskiego w Świętochłowicach

informują, że z dniem 2021-10-04 została przeniesiona siedziba Oddziału

do Centrum  Kultury Śląskiej w Świętochłowicach - Zgodzie,

przy ul. Krauzego 1, pok. 17.

Dyżury będą pełnione w każdą środę w godzinach 1700 - 1800.

_________________________________________________HARMONOGRAM IMPREZ TURYSTYCZNYCH I INTEGRACYJNYCH ODDZIAŁU PTTK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W 2022 r. ---> OGŁOSZONO 2021-11-24 »

 Wycieczka planowana na dzień 2022-08-06 została odwołana z powodu małej frekwencji.

2022-08-06 JAWORZNO - POLSKIE MALEWDIWY, GEOSFERA ---> OGŁOSZONO 2022-04-27 »

2022-09-01 ZLOT GÓRSKI nr 53 - BIESZCZADY ---> OGŁOSZONO 2022-02-28 »


INFORMACJE, KRONIKA

Ubezpieczenie członków PTTK na lata 2020-2023 ---> OGŁOSZONO 2020-04-15 »

2022-03-19 Nowe władze Miejskiego Koła PTTK b. Kop. "Polska" w Świętochłowicach  »

2022-06-11 Sprawozdanie z wycieczki szkoleniowej do Wisły i Ustronia ---> ogłoszono 2022-06-15 »

2022-06-16 Polesie i Ziemia Żelechowska ---> ogłoszono 2022-07-15 »