PTTK
Ostatnie zmiany

            Witamy serdecznie wszystkich odwiedzających strony

      Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

                                           w Świętochłowicach
Zarząd Oddziału i Zarząd Koła Miejskiego w Świętochłowicach

informują, że z dniem 2021-10-04 została przeniesiona siedziba Oddziału

do Centrum  Kultury Śląskiej w Świętochłowicach - Zgodzie,

przy ul. Krauzego 1, pok. 17.

Dyżury będą pełnione w każdą środę w godzinach 1700 - 1800.

_________________________________________________HARMONOGRAM IMPREZ TURYSTYCZNYCH I INTEGRACYJNYCH ODDZIAŁU PTTK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W 2022 r. ---> OGŁOSZONO 2021-11-24 »

2022-09-10 NOWE WŁADZE ODDZIAŁU PTTK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ---> OGŁOSZONO 2022-09-10 »

2022-09-24 ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI ---> OGŁOSZONO 2022-08-14 »

2022-10-01 43 ZŁAZ GÓRSKI TURYSTÓW ŚWIĘTOCHŁOWIC - CZECHY ---> OGŁOSZONO 2022-09-20 »


INFORMACJE, KRONIKA

Ubezpieczenie członków PTTK na lata 2020-2023 ---> OGŁOSZONO 2020-04-15 »

Zarząd Oddziału PTTK w Świętochłowicach informuje, że zostało zlikwidowane Koło PTTK przy Hucie 'Florian'.

2022-09-01 Sprawozdanie z wycieczki "53 Zlot Górski - Bieszczady" ---> ogłoszono 2022-09.11 »

2022-09-10 Sprawozdanie z obrad XI Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w Świętochłowicach ---> ogłoszono 2022-09-12 »

2022-09-24 Sprawozdanie z wycieczki "Światowy Dzień Turystyki - Brenna" ---> ogłoszono 2022-09-26 »